Sinne, Aggresjon & Sinnemestring

EKSPLOSIVT SINNE OG RASERI?

  • Er du rasende sint uten å vite hvorfor? Er sinnet ditt helt ute av kontroll? Eksploderer du for ingenting? Er du voldelig eller på nippet til å være det?
  • Er du komfortabel med å skylde på andre, finne grunner til at det er ok å eksplodere til stadighet eller er du klar til å ta ansvar?
  • Er du villig til å akseptere at det er deg, og kun deg, som gjør deg selv sint og at DU er ansvarlig for din sinnstilstand?

Hvis du er villig til å ta ansvar, er jeg villig til å hjelpe deg ut av det.VIDEOREFERANSE


 

"I visited Joergen hoping to clear some deep-seated feelings of anger that I felt were affecting my health. After one session, I experienced a very pleasant shift as if a weight had been lifted from me. Others noticed a change in me too. For those of you hesitant to try this style of hypnotherapy, let me encourage you. His style is more akin to a guided meditation than what I had expected. There is no loss of autonomy or awareness. I can remember feeling deeply grounded and peaceful after the session. This feeling of peace lasted for quite some months afterwards. I was so surprised by the positive effects of this one session, that I have since recommended Joergen to family and friends." Cheers

Maurisa McColm- Scotland, febryary 2016

 


HVORDAN KAN VI FÅ TIL DET?
Tilstandstrening er nøkkelen, og med den nøkkelen kan vi åpne døren til å gjøre følgende;

  • Bak ditt raseri ligger det ett eller flere minner fra din fortid som du ikke har ordnet opp i. Sagt på en annen måte er det lagret følelser av sinne til tidligere minner.
  • Gjennom å aktivere sinnet ditt kan vi finne disse minnene og bearbeide dem slik at du kan gi slipp på det gamle sinnet.
  • Det er hvordan du husker disse tidligere hendelsene som er problemet. Gjennom å endre HVORDAN du husker disse minnene kan du gi slipp på sinnet.

En av grunnene til at sinne ofte er vanskelig å mestre på egen hånd er at det er en tilstand man går veldig fort inn i. Sagt med andre ord går man inn i tilstanden så fort at de fleste legger ikke merke til det før det er for sent.

Du kan derimot trene deg til å legge merke til det aller første som skjer i kroppen din når du er på vei inn i tilstanden. Deretter trener vi deg til å assosiere det første signalet på sinnet (før du går inn i tilstanden) til en ressursfyllt tilstand.

Resultatet vil bli at det første signalet på sinnet automatisk vil sende deg inn i en ny tilstand. Konsekvensen er at du nå kan velge om du har lyst til å gå inn i tilstanden eller ikke.

Jeg annerkjenner at sinne kan være en nyttig følelse og et viktig signal i noen situasjoner. Ideen her er ikke å fjerne sinne, men å ha et nyttig sinne hvor du har kontroll i de situasjoener hvor det er aktuelt.

Hvis denne artikkelen gjorde deg fly forbanna (ikke artikkelen, men dine tanker om den, selvsagt), ta kontakt i dag.