Hypnose Erfaringer Fra Klienter

VIDEOREFERANSE

Ring meg på 928-02-484 dersom du mener du kvalifiserer "Deg Som Klient", eller email (rasmussen.joergen@gmail.com) med navn, telefonnummer og litt kort info om hva du ønsker å endre på, så tar jeg kontakt.

SMS blir ikke besvart. Ring/email kun på egne vegne. Spørsmål om informasjon på vegne av ektefelle eller voksne barn vil ikke bli besvart.